Thursday, 15 September 2011

Oh!... ISAMalaya darurat...

Pihak British telah menggunakan akta penahanan tanpa bicara ini di Malaya pertama kalinya pada tahun 1948 melalui Emergency Regulation Ordinance atau Peraturan Ordinan Darurat yang telah digubal oleh British High Commissioner, Edward Gent untuk melemahkan seluruh aktiviti Parti Komunis Malaya semasa Malaya diisytihar darurat sehingga tamat pada tahun 1960.

Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjaga segala kepentingan pihak British di tanah Malaya dari ancaman penentangnya.

Perkara 149...

Pada tahun 1960, kerajaan Malaysia pula telah meluluskan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) ini di bawah kuasa yang diberikan oleh Perkara 149 Perlembagaan Malaysia.

Perkara 149. Perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam, dsb.

(1) Jika sesuatu Akta Parlimen menyebut bahawa tindakan telah diambil atau diancam oleh mana-mana kumpulan besar orang, sama ada di dalam atau di luar Persekutuan—
(a) untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warganegara takut akan keganasan itu; atau
(b) untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Kerajaan di dalam Persekutuan; atau
(c) untuk menggalakkan perasaan niat jahat dan permusuhan antara kaum yang berlainan atau golongan penduduk yang berlainan yang mungkin menyebabkan keganasan; atau
(d) untuk mendapatkan perubahan, selain dengan cara yang sah, apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang; atau
(e) yang memudaratkan penyenggaraan atau perjalanan apa-apa bekalan atau perkhidmatan kepada orang awam atau mana-mana golongan orang awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya; atau
(f) yang memudaratkan ketenteraman awam di dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau yang memudaratkan keselamatannya,
maka apa-apa peruntukan undang-undang itu yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan Perkara 5, 9, 10 atau 13, atau walaupun, jika tidak kerana Perkara ini, peruntukan itu akan terkeluar daripada kuasa perundangan Parlimen; dan Perkara 79 tidaklah terpakai bagi Rang Undang-Undang untuk sesuatu Akta yang sedemikian atau bagi apa-apa pindaan kepada sesuatu Rang Undang-Undang yang sedemikian.

(2) Sesuatu undang-undang yang mengandungi sebutan seperti yang disebut dalam Fasal (1), jika tidak terlebih dahulu dimansuhkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen yang mengungkaikan undang-undang itu, tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelum itu menurut kuasa undang-undang itu atau tanpa menjejaskan kuasa Parlimen untuk membuat suatu undang-undang baru di bawah Perkara ini.

Melalui akta ini, mana-mana orang perseorangan boleh ditahan untuk tempoh tertentu tanpa perbicaraan jika sabit kesalahan yang boleh mengugat keselamatan negara.

Pemansuhan

Berita mengenai pemansuhan ISA atau Internal Security Act atau Akta Keselamatan Dalam Negeri oleh Perdana Menteri hari ini adalah sangat-sangat dinantikan dan antara tindakan yang mesti disokong. Bersyukur, usaha gigih NGO-NGO bersama-sama dengan Gerakan Mansuh ISA atau GMI ternyata membuahkan hasil di atas usaha yang bersungguh-sungguh dan memberikan sinar baru dan harapan ke atas tahanan ISA yang ditahan tanpa bicara. Kembalikan mereka ke pangkuan ahli keluarga dan masyarakat.

Kenapa perlu menahan mereka tetapi dakwalah mereka jika sabit kesalahan yang telah dilakukan...

Lemah...

Namun disebalik ISA, sistem demokrasi yang yang telah diimani itu terbukti amat lemah dan tidak mampu memberikan keadilan dan melindungi hak seseorang yang bebas dan merdeka. Sistem demokrasi terpaksa mempunyai perisai untuk melindunginya supaya ia sentiasa kebal. Sistem yang dihasilkan oleh ciptaan manusia melalui test and error mengikut kehendak dan keinginan tanpa base foundation yang kuat.

Walhal keadaan dan corak kehidupan manusia amatlah jauh berbeza di antara satu sama lain. Mana mungkin sistem ini mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem yang selama ini diagung-agungkan hanya mendahulukan 'mereka' yang mempunyai kepentingan tertentu untuk terus berkuasa.

Hak diri...

Orang perseorangan mempunyai hak terhadap dirinya untuk hidup. Melakukan aktiviti harian hidup yang normal, berbeza pendapat dan berpandangan atau berpendirian berbeza selagi mana ia tidak bertentang dengan syarak.

Di dalam hal ini Islam telah menentukan maqasid syar'iah (tujuan hukum) atau al maslahah al tsnawiyyah untuk membebaskan diri kita dari 'ditakluki' oleh manusia lain selagimana ia tidak berlawanan dengan hukum-hakam atau syariat Allah Taala bersumberkan dari sumber utama iaitu dari Al Quran dan As Sunnah.

Menurut Iman As Syatibi, kemaslahatan yang hendak diwujudkan itu mempunyai 3 tingkatan iaitu keperluan daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Menurutnya lagi keperluan daruriyyah atau keperluan utama ini bertujuan untuk memelihara 5 perkara utama iaitu:-
  • Memelihara agama (hifd ad din)
  • Memelihara jiwa (hifd an nafs)
  • Memelihara akal (hifd al aql)
  • Memelihara keturunan (hifd Al Nasl)
  • Memelihara harta benda (hifd al mal)
Kalau mengikutkan tindakan ISA, secara tidak langsung telah mengenepikan hak fitrah kemanusian untuk hidup tanpa diganggu oleh mana-mana pihak tertentu. Sekiranya sabit kesalahan maka dakwalah dan bicaralah di Mahkamah secara adil dan mesti didatangi dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang jelas dan kukuh.

Hukuman ciptaan manusia hanya berlapikkan kepada kemahuan dan kepuasan nafsu semata-mata. Hukuman berdasarkan kepada perasaan, emosi dan pendapat dan pandangan diri yang tidak tepat. Dan akhir kesudahannya hanya akan menindas, menganiaya dan menafikan hak asasi orang lain.

Hukuman ISA yang dikenakan kelihatan kaku dan tidak dapat disesuai dengan perkembangan intelektual dan spiritual, arus perubahan dan kemajuan zaman yang terus berkembang. Melalui maqasid syariah ini telah menampakkan kepada kita betapa flexible dan dynamiknya hukum apabila setiap hukum itu hendak dijatuhkan dan ia sesuai atau relevent untuk setiap masa dan tempat tanpa bias kepada perasaan, emosi dan kehendak manusia tertentu.

Syariat..

Betapa dengan menegakkan syariat Islam itu mampu memberikan manfaat dan kemanslahatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita merasa tenang untuk mengabdikan diri kepada Allah (Ubudiyyah) tanpa dihalang dan ditentang.

Nota:
Isa Anshori, M. Ag,. Jurnal Hukum Islam: Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Etika Global, Universiti Muhammadiyah Surabaya

abuzorief @ sheffield
15/9/2011, khamis

1 comment:

  1. benarkah ISA akan di mansukhkan? IM masih dalam ????

    ReplyDelete